ULTRALYD - METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

3D OG 4D ULTRALYD

3D og tidlig Ultralyd av fosteret gjøres i svangerskap av erfarne gynekologer på Metro Legesenter.

Det foretas tidlig ultralyd fra svangerskapets uke 5 ½- 6. Risikovurdering for Downs syndrom og andre trisomier foretas ved tidlig ultralyd fra svangerskapets uke 11-13 pluss 6 dager.

Grundig organrettet medisinsk ultralyd i svangerskap utføres i uke 18-20. Det utføres 2D, 3D og 4D (HD) Ultralyd også. Du får mulighet til å få med deg bilder og videoer på minnepenn eller direkte på din mobiltelefon. Utskrift av bilder er også en mulighet. Vi  bruker GE Healthcare Voluson E8 ultralydapparat. Dette apparatet er det mest avanserte på markedet

Pasienter fra hele Oslo og Akershus

Vår beliggenhet er perfekt for mange sentrale områder. Vi har i dag pasienter fra hele Oslo og Akershus (Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo, Jessheim, Ullensaker, Rælingen, etc)Om du vil komme hit flere ganger i svangerskapet tilbyr vi gunstige pakkeløsninger. Alle gravide er velkomne til å benytte seg av vår ekspertise og oppfølging i svangerskapet.

Tidlig ultralyd fra uke 5 ½ -11

Undersøkelse går på om det er liv, om det er ett eller flere fostre, og se om graviditet ligger i livmoren og kartlegge eller bekrefte svangerskapslengde.

For å bekrefte en vital graviditet, må en være sikker på og se embryoets- / fosterets hjerteaksjon.

Hjertet begynner å slå ved 5 ½- 6 ukers svangerskapslengde.

Medisinsk ultralyd fra uke 11-14

 

Undersøkelse går nå på fosterets utvikling.

Fosterets organer er ferdige allerede i 16. svangerskapsuke. En ultralydundersøkelse som viser

normale forhold omkring 18. svangerskapsuke, vil derfor med stor sannsynlighet utelukke de

fleste fysiske misdannelser. De aller fleste fostre utvikler seg normalt. Hos 3 % av fostrene

forekommer utviklingsavvik, og de fleste større og noen av de mindre avvikene kan oppdages

ved ultralyd. Å få vite at barnet har hareskår, klumpfot, defekter på ekstremitetene eller mer

alvorlige sykdommer før fødsel, gir foreldrene tid til å bearbeide dette før barnet blir født.

Ultralydundersøkelse for å beregne risiko for kromosomale anomalier som trisomier som

Downs syndrom, gjøres også fra denne perioden.

Organrettet ultralyd mellom uke 17-21

 

Alle gravide i Norge får gjennom det offentlige tilbud om rutineultralyd i svangerskapsuke 17-20.

Hensikten er å fastsette termin, se om det er flere enn ett foster, se hvor morkaken ligger,-

samt å gjøre en undersøkelse av utviklingen og anatomien til fosteret. Dette gjøres kostnadsfritt på sykehus.

Hvis det er mistanke om utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret, vil en bli henvist til

sykehus for videre oppfølging hos leger med spesiell kompetanse innen fostermedisin.

Spørsmål om kjønn

 

Det er gode muligheter for å få vite barnets kjønn via ultralyd fra uke 14.

De beste ultralydmaskinene kan vise fosterets kjønn allerede i uke 12, men usikkerheten er større.

Ultralydundersøkelse og effekt på fosteret

Det finnes per i dag ingen dokumentasjon som viser skadelige effekter av ultralyd i svangerskapet.

Svangerskapskontroll pakkeløsning hos oss

Gravide kvinner har mulighet til tverrfaglig komplett omsorg hos oss fra begynnelsen av

svangerskapet fram til 6 ukers–kontroll etter fødselen. I tillegg til at gravide benytter seg

av det offentlige tilbud med 2D ultralyd i uke 18-20 – er det mulighet for 2D/3D/4D-HD/HD live ultralyd med bilder/video hos oss.

For de som ønsker og har behov for å komme til flere ultralydundersøkelser, tilbyr vi rimeligere pakker på 3 eller 5 slike

undersøkelser gjennom svangerskapet.

Alle undersøkelser gjøres av kvalifisert lege med mange års erfaring innen faget.

Ved ultralydkontroll av fosteret foretas det undersøkelse av den gravide med eventuelt andre

problemstillinger slik som blødninger, smerter eller andre sykdommer som

kan komplisere svangerskapet. Undersøkelsene utføres ved indikasjon.

Det uføres også måling av livmorhalslengde ved tidlige sammentrekninger.

Om du ønsker det, foretas det samtaler angående fødselsangst eller forløsningsmetode/keisersnitt.

Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester innen ultralyd.

ONLINE TIMEBESTILLING