METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

Veiledning til selvhjelp

Fanny er utdannet spesialpedagog, og har gjennom studietiden og i arbeidslivet vært veldig interessert i psykisk helse hos barn, unge og
voksne. Hun har selv deltatt i kurs i «mindfullness» og kan mye om kognitiv tilnærming til selvhjelp. Hos Fanny kan du få veiledning forankret i generelle kognitive prinsipper i et «her og nå» perspektiv, hvor stressmestring, problemløsning og håndtering av negative tanker og frykt står sentralt.
Hos henne kan du få veiledning til selvhjelp for lett nedstemthet, sosial vegring og angst.
Hun sier » jeg er opptatt av et budskap om håp».

Sosial vegring og angst
Sosial vegring og angstplager er svært vanlig, og det finnes gode teknikker for å håndtere dette. Først og fremst handler angst om at hjernen har blitt sensibilisert mot det man frykter, som kan forsterkes gjennom måten man tilnærmer seg det på. I veiledningen kan vi se på tilnærmingen man har til problemet, og sammen finne ut en måte man kan møte utfordringen på som minker angsten. I mange tilfeller handler det om å møte det man frykter med riktig tankesett. Dette kan ofte være litt vanskelig å gjøre helt alene, men gjennom å samarbeide med veileder/behandler, kan man lettere møte angsten og oppleve mestring.

Nedstemthet
Kognitiv tilnærming til lettere depresjonsplager har vist seg å være effektivt for mange. Å opparbeide en forståelse for hvorfor man blir nedstemt, hva man kan gjøre for å forandre sinnsstemningen sin og opparbeide mestringstrategier, hjelper mange.

Hjelp til selvhjelp kan hjelpe deg å avdekke tankemønstre som fører til stress og nedstemthet. I noen tilfeller kan det være behov for henvisning videre til DPS. Jeg samarbeider med legene på klinikken om dette, dersom det viser seg å være nødvendig med mer omfattende hjelp mot plagene.

BESTILL TIME