METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

Pityriasis Alba

Pityriasis Alba er en uspesifikk hudreaksjon av ukjent årsak. Pityriasis Alba er ikke  smittsom, og ingen mikroorganisme er funnet.
Symptomene er gjerne flekker – spredte, tørre, hvite skjellende, med mindre pigment enn omgivelsene. De enkelte flekkene er runde, ovale eller uregelmessige. Vanligvis flere flekker (fra 4 til over 20), som varierer mellom 0,5-2 cm i diameter, men kan være større, særlig på kroppen.

Hos barn utslettet ofte begrenset til ansiktet, og det er vanligst rundt munnen, på kinnene og haken. Hos 20 % av barna er både hals, armer og ansikt involvert. Mer uvanlig er ansiktet spart, og spredte utslett finnes på kroppen og lemmene.

Flekkene kommer ofte frem i «sol og vind» om sommeren. Den forekommer først og fremst blant barn i alderen tre til 16 år, men den opptrer en og annen gang hos voksne. Relativt hyppig tilstand hos barn oftest med atopisk eksem selv eller i familien.
Personer i alle folkegrupper kan få denne hudforstyrrelsen, men den er noe mer fremtredende hos mørkhudete.

Tilstanden forløper vanligvis uten symptomer, men den kan noen ganger gi en lett kløe. Den starter gjerne som røde flekker med en svært sparsom skjelldannelse på noen av elementene. Rødfargen forsvinner etter hvert helt, og mange husker ikke eller har ikke lagt merke til det røde utslettet. Når pasienten søker lege, finnes ofte bare fin skjelling og flekker med nedsatt pigmentering – noe som gjerne er årsaken til legesøkningen.
Hos mørkhudete er den reduserte pigmenteringen lett å se, mens hos lyshudete blir utslettet først synlig etter soling.

Pityriasis Alba går over av seg selv og trenger ikke behandling. Eventuelt kan du bruke en fuktighetskrem. Lokalbehandling med hydrokortison 1 % fås på apotek uten resept – kan eventuelt forsøkes ved kløe eller lett hudirritasjon.

Varigheten av pityriasis alba varierer fra en måned til ti år, men de fleste tilfeller går tilbake over flere måneder til ett år. Forløpet er svært variabelt. De fleste tilfeller vedvarer i flere måneder, og i noen tilfeller er de svakt pigmenterte flekkene synlige mer enn et år etter debut. Nye utslett kan utvikle seg over flere perioder.
Gjennomsnittlig varighet av utslett i ansiktet hos barn er et år eller mere.

ONLINE TIMEBESTILLING