SOLAR KERATOSE, BASALCELLEKREFT OG BOWENS SYKDOM

Forekomsten av hudkreft er generelt økende, og dette gjelder også i Norge. Aktiniske keratoser kan være et forstadium til såkalt plateepitelkreft, og i vårt naboland Sverige regner man med helt opp til 100 000 nye tilfeller av aktiniske keratoser per år. Behovet for å oppdage solskadene i tide, igangsette effektiv behandling og forebygge ny utvikling av sykdommen er derfor stort.

Aktiniske keratoser Aktiniske keratoser kan være et forstadium til plateepitelkreft. Det er små celleforandringer i huden som skyldes at huden har vært utsatt for ultrafiolett (UV) lys over lengre tid. Endringene oppstår først og fremst på solutsatte områder av huden og er rødlige med små, harde skjelldannelser. Ofte har man først en eller et par aktiniske keratoser, men det er ikke uvanlig at det med årene kan oppstå en stor ansamling av aktiniske keratoser i området. Aktiniske keratoser gir sjelden symptomer, men kan forårsake kløe og irritasjon og i enkelte tilfeller sårdannelse. De er for det meste ufarlige, men kan i visse tilfeller utvikle seg til plateepitelkreft, som er en mer alvorlig form for hudkreft. Fordi man ikke vet hvilke aktiniske keratoser som er forbundet med en risiko for videreutvikling, er det viktig å behandle dem i tide.

Basalcellekreft Basalcellekreft er den vanligste form for hudkreft. Den er en fredelig form for hudkreft da den, i motsetning til plateepitelkreft, kun vokser langsomt lokalt i huden og ikke sprer seg til andre steder i kroppen. Basalcellekreft ødelegger huden og vevet rundt. Det er derfor viktig å fjerne svulsten før den blir for stor. Eksponering for UV-stråler er en viktig medvirkende årsak til basalcellekreft. Basalcellekreft opptrer ofte på hodet, halsen og i ansiktet. Det finnes tre typer basalcellekreft: 1) Nodulær type som ligner en opphøyd, hudfarget til rød vorte. 2) Overfladisk eller superfisiell type ligner eksemflekker. 3) Infiltrerende eller morfea type er diffust avgrensede, arrlignende hudforandringer, ofte i ansiktet. Alle typer basalcellekreft vil med tiden utvikle sår og skorper på overflaten. Har man først fått basalcellekreft, har man større risiko for å få nye.

Bowens sykdom Bowens sykdom oppstår i hudens øverste lag og kalles også plateepitelkreft in situ. Eksponering for UV-stråler er en viktig årsak til sykdommen. Som oftest oppstår derfor Bowens sykdom i ansiktet, på den hårløse delen av hodet eller på håndbaken. Den manifesterer seg som en voksende hudfarget til rød eksemflekk, eventuelt dekket av skjell. Etter hvert vil plateepitelkreft in situ vokse dypere ned i underliggende lærhud og underhud og kan da spre seg til andre steder i kroppen, og kalles da invasiv plateepitelkreft.

På Metro legesenter har vi behandlingstilbud for disse tilstander. Det anvendes en ny metode, såkalt PDT – en forkortelse for fotodynamisk terapi.

ONLINE TIMEBESTILLING