Erytem

ERYTEM

Erythema nodosum (knuterosen) er en akutt betennelse (inflammasjon) i underhudsfettet (pannikulitt).

Erythema migrans er en hudsykdom som består av en gradvis voksende rød flekk, og som skyldes infeksjon med bakterien Borrelia burgdorferi. Bakterien overføres til mennesker ved bitt av flått som kan være bærer av denne bakterien.

Erythema multiforme er en akutt betennelse i huden, trolig en overfølsomhetsreaksjon eller allergisk reaksjon etter en forutgående infeksjon eller bruk av et medikament. To typer erythema multiforme: erythema multiforme minor og erythema multiforme major. Over halvparten av tilfellene med erythema multiforme kommer i forløpet av en infeksjon med det svært utbredte herpes simplex viruset, som gir forkjølelsessår på munn og lepper. Infeksjon med bakterien mykoplasma, streptokokkbakterier eller sopp er andre, men sjeldnere årsaker.

Erytema marginatum er en skjeldne type av utslett under akutt revmatisk feber,  mest hos barn. Revmatisk feber er en unormal betennelsesreaksjon som regel utløst av en streptokokk halsinfeksjon. Reaksjonen gir feber, betennelse i ledd, utslett og kan påvirke hjertefunksjonen.

Erythema infectiosum (femte barnesykdom) er en virussykdom, som vanligvis har et lett og ukomplisert forløp. Infeksjon under tidlig graviditet kan i sjeldne tilfeller resultere i fosterdød og hydrops foetalis.

ONLINE TIMEBESTILLING