METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

Meslingvaksine

MESLINGER

Forårsakes av morbillivirus. Svært smittsom og potensielt dødelig sykdom. Luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte. Inkubasjonstid 10–14 døgn. Smittsom fra 4 døgn før til 4 døgn etter at utslettet bryter ut. På grunn av barnevaksinasjonsprogrammet er meslinger sjeldent i Norge, men forekommer som importsmitte som sprer seg i uvaksinerte miljøer.

Praktiske tiltak
Meslinger er en allmennfarlig, smittsom sykdom. Ved mistenkt tilfelle skal kommunelegen (alternativt Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48) varsles umiddelbart på telefon. Barn med sikker diagnose (påvist IgM) bør holdes hjemme fra barnehage eller skole i minst fire døgn etter opptreden av utslett. Konferer Smittevernveilederen på nettsidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). Ved positivt prøvesvar sender laboratoriet ut meldingsskjema til MSIS, som skal fylles ut og videresendes samme dag som det er mottatt.

Forebyggende tiltak

MMR-vaksine er en kombinasjonsvaksine mot meslinger (Measles), kusma (Mumps) og rødehunder (Rubella). Målet med vaksinasjon er å utrydde meslinger.

MMR- vaksinen tas bare 1 gang.

Har du ikke blitt vaksinert tidligere, og ikke vet om du har hatt meslinger, er det anbefalt at du vaksinerer deg. Du kan sjekke din egen og dine barns vaksinasjonsstatus, men registreringen kan være mangelfull for personer født før 1995.

ONLINE TIMEBESTILLING