Malariavaksine

Malaria skyldes en liten parasitt. En parasitt er en bitte liten organisme som kan overføres til mennesker via myggstikk fra malariamygg. Ubehandlet malaria kan gjøre deg alvorlig syk.

Forekommer først og fremst i Afrika sør for Sahara, Sørøst-Asia, deler av Oseania og Amazonas.

Symptomer

Dersom du får malaria, kan det kjennes ut som om du har influensa. Det vanligste symptomet er feber, andre symptomer er hodepine, muskelsmerter, oppkast eller diaré.

Uten rask behandling kan du utvikle hjernemalaria og bli forvirret (delir). Alvorlig malaria kan gi krampeanfall, besvimelse eller koma. Det kan gå fra noen dager til flere måneder etter smitte før du blir syk.

Forebygging

Den best måten du kan forebygge malaria er å unngå å bli stukket av mygg. Legemidler kan også forhindre malaria, men ingen behandling kan beskytte deg helt.

Kombinasjonen atovaquone-proguanil brukes for å forebygge malaria. Studier av god kvalitet har vist at du neppe får malaria om du tar det, men du kan få milde bivirkninger, for eksempel urolig mage, ryggsmerter, magesmerter, munnsår eller svimmelhet. Noen mennesker får hodepine, mareritt eller søvnforstyrrelser.

Noen forebyggende legemidler mot malaria er ikke egnet for gravide og barn.

Legemidler for å forhindre malaria

Er du usikker på hvilken profilakse som er best for deg, så kan du ta kontakt med en av våre leger som vil gå igjennom reiseplanen din og helsen din for å finne den beste for deg.

Du får ikke malariaforebyggende legemidler på blå resept.

Dersom du har tenkt deg på reise, bør du i god tid sette deg inn i hvilke vaksiner og medisiner som trengs i det området du skal til

Ikke vent med å bestille time, ventetiden kan i høysesongene være lang

Dersom det anbefales forebyggende behandling mot malaria i det området du skal til, begynner behandlingen 1-2 uker før avreise og pågår under hele oppholdet. Man skal i tillegg fortsette med medisinene etter at man har forlatt malariaområdet.

Informasjon for de som skal ta kloroquin

Profylakse med kloroquin bør startes senest ankomstdagen til malariaområdet. Tablettene tas deretter regelmessig under hele perioden i området med risiko for malaria, og fortsettes i 4 uker etter avreise fra området. Tablettene tas på samme ukedag. Du bør også ta dem rett etter et måltid og svelge dem med rikelig med vann. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en halv time vil ikke preparatet rekke å bli tatt opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose. Ved oppkast etter 30–60 minutter etter tablettinntaket tas en halv ny dose.

Bivirkninger
Kloroquin forårsaker sjelden alvorlige bivirkninger. Du kan imidlertid oppleve mild kvalme, hodepine, svimmelhet, midlertidig manglende evne til å stille om synet fra fjern til nær. Det hjelper som regel å ta tablettene med kveldsmåltidet. Hvis du opplever symptomer som du tror kan være forårsaket av malariaprofylaksen – ikke slutt med profylaksen uten å rådføre deg med lege.

Graviditet og amming
Kloroquin kan tas under svangerskap. Gravide kvinner kan dessuten bli mer alvorlig syke hvis de rammes av malaria, så profylaksen er spesielt viktig i disse tilfellene. Du kan også amme mens du tar klorokinfosfat.

Informasjon for de som skal ta Lariam (mefloquin)

For de som tidligere ikke har anvendt Lariam kan preparatet prøves allerede ca. 3 uker før avreise. Imidlertid er det uvanlig å oppleve bivirkninger av tablettene.
For de som tidligere har anvendt Lariam uten problemer påbegynnes profylaksen én uke før ankomst til malariaområdet, og fortsettes under hele oppholdet, og i fire uker etter avreise fra malariaområdet.
Tablettene tas på samme ukedag. Du bør også ta dem rett etter et måltid og svelge dem med rikelig med vann. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en halv time vil ikke preparatet rekke å bli tatt opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose. Ved oppkast etter 30–60 minutter etter tablettinntaket tas en halv ny dose.

Bivirkninger
Alvorlige bivirkninger er sjeldne, men svimmelhet, angst og oppblåsthet i magen kan forekomme. Hvis du skulle oppleve uforklarlig uro, føle deg deprimert, rastløs eller forvirret, må du oppsøke lege umiddelbart, da disse symptomene i svært sjeldne tilfeller kan være forårsaket av Lariam.

Graviditet og amming

Hvis du er gravid – rådfør deg med lege!
Du kan ta Lariam ved amming.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Du bør ikke kombinere Lariam-tablettene med en del hjertemedisiner. Du bør ikke kombinere preparatene Lariam og Kloroquin. Sjekk med legen din hvis du er usikker!

Hvis du har fått Vivotif-kapsler (tyfusvaksine) skal du vente med å begynne å ta Lariam til tre dager etter siste Vivotif-kapsel.

Informasjon til de som skal ta Malarone / Malastad (atovakvon-proguanil)

Malarone-profylakse påbegynnes en dag før ankomst til et malariaområde, og må pågå under hele oppholdet og i minst fem, men fortrinnsvis sju dager etter avreise fra malariaområdet. Tablettene tas daglig med måltid. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en time er det fare for at preparatet ikke tas opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose.

Bivirkninger

Preparatet kan gi milde og raskt forbigående bivirkninger, slik som kvalme, diaré, hodepine, magesmerte og munnsår. Hvis du opplever symptomer som du tror kan være forårsaket av malariaprofylaksen – rådfør deg med lege.

Graviditet og amming
Preparatet bør unngås under graviditet og amming på grunn av mangel på kunnskap om mulige bivirkninger.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Du bør ikke kombinere disse preparatene med visse antibiotika, f.eks. tetracyklin eller preparater mot kvalme og oppkast (metoklopramid). En slik kombinasjon kan medføre at konsentrasjonen av malariapreparat blir for lav i blodet og dermed reduserer beskyttelsen mot malaria. Sjekk med legen din hvis du er usikker.

Informasjon for de som skal ta Doxylin (doksycyklin)

Doksycyklinprofylakse skal påbegynnes senest dagen for ankomst til malariaområdet, og må pågå under hele oppholdet, og i fire uker etter avreise fra området.
Tablettene tas daglig med måltid. Preparatet kan oppløses i vann eller svelges helt, men skal da skylles ned med rikelig med væske. Hvis du av en eller annen grunn skulle kaste opp innen en time etter måltidet er det fare for at preparatet ikke tas opp av kroppen, og du skal da ta en ny full dose.

Bivirkninger
De vanligste bivirkningene inkluderer kvalme, oppkast og diaré. Huden bør beskyttes mot solen da det ellers er en risiko for mer alvorlig rødhet.
Preparatet kan også øke risikoen for sopp i underlivet. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta med et preparat også mot dette. Rådfør deg med legen din!
Doksycyklin skal ikke gis til barn under 8 år på grunn av at skader kan oppstå i tannemaljen.

Graviditet og amming
Preparatet skal ikke brukes i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet, men kan gis under amming.

Kombinasjon med andre medisinske preparater
Doksycyklin kan påvirke konsentrasjonen av andre medisiner i blodet, slik som p-piller (med økt risiko for graviditet), medisin mot epilepsi, samt preparater som reduserer blodets koaguleringsevne (Warfarin).

Sjekk med legen din hvis du er usikker.

ONLINE TIMEBESTILLING