METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

Kardiolog

En kardiolog jobber primært med hjertet og dets årekanaler, og bekjemper og forebygger mot hjertesykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, koronasykdommer og elektrofysiologi.

Kort sagt; har du ubehag i hjertet anbefaler vi deg å ta kontakt med en kardiolog når du har svært liten å tape på en undersøkelse.

Vi i Metro Legesenter har solid kompetanse og erfaring på fagområdet, og bistår pasienter med vår fagkunnskap på daglig med våre pasienter.

Når bør du kontakte en kardiolog?

Symptomene kan være mange, og det er godt å vite, men erfaringsmessig er punktene nedenfor de mest åpenbare tegnene på at du bør kontakte en kardiolog.

  • Brystsmerter:  Dersom du opplever klemmende smerter over brystet spesielt under aktivitet bør du kontakte hjertespesialist for nærmere utredning for å utelukke hjertesykdom/ kranseåresykdom.
  • Uregelmessig hjerterytme/puls:  Uregelmessig puls eller opplevelse av rask og/el. uregelmessig hjerterytme kan være tegn på hjertesykdom og bør utredes hos hjertespesialist. Man må bl.a. finne ut om det ikke dreier seg om atrieflimmer som kan være en potensielt farlig tilstand dersom diagnosen ikke stilles og riktig behandling ikke iverksettes.
  • Pustebesvær:  Hos mange pasienter kan økende pustebesvær både i hvile eller under aktivitet være første symptom på hjertesykdom. Ved hjelp av ultralyd av hjerte og sykkeltest hos hjertespesialist kan man bekrefte eller avkrefte om du har en eller annen form for hjertesykdom og ved å stille riktig diagnose behandle det.
  • Svimmelhet el. episoder med bevissthetstap:  Hvis du har hatt svimmelhetsanfall eller hatt episoder med bevissthetstap bør du ved undersøkelser hos hjertespesialist utelukke forskjellige former for hjertesykdommer som kan gi slike symptomer.
  • Bilyd over hjerte:  Dersom legen din har hørt bilyd over ditt hjerte, bør en hjertespesialist ved hjelp av ultralydundersøkelse sjekke hjerte for å utelukke klaffesykdom eller andre typer medfødte hjertefeil.
  • Hjertespesialist hos oss behandler og følger opp pasienter med høyt blodtrykk.
  • Dersom du har høyt kolesterol eller høye verdier av andre typer fettstoffer i blodet kan du komme til vår hjertespesialist for nærmere undersøkelser,
  • Vannansamling i kroppen/ hevelser i bena
  • Oppfølging av pasienter etter gjennomgått hjerteinfarkt

Etter en konsultasjon hos vår hjertelege vil det bli gjort en grundig undersøkelse av pasienten med bl.a. arbeids-EKG, ultralyd av hjerte og ev. Langtids hjerterytmeregistrering for å finne årsaken til pasientens symptomer og plager og deretter anbefale en målrettet og adekvat medisinsk eller kirurgisk behandling.

Vår hjertelege tar også i mot yrkessjåfører etter gjennomgått hjerteinfarkt eller andre former for hjertesykdommer som er i en stabil fase og trenger spesialistattest i forbindelse med fornyelse av førerkort eller kjøreseddel.

Hjertespesialisten er også opptatt av forebyggende medisin og tar imot personer med familiær belastning for hjerte- og karsykdommer for en grundig hjerteutredning og ev. videre oppfølging.

Med tanke på vår beliggenhet, er vi et naturlig valg for deg som trenger hjertelege for Oslo og Akershus (Lørenskog, Lillestrøm, Skedsmo, Drammen, Ullensaker, Rælingen, etc

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i Metro Legesenter dersom du har behov for en dyktig kardiolog som og setter deg som pasient i fokus.

ONLINE TIMEBESTILLING