METRO LEGESENTER

DITT LOKALE LEGESENTER I LØRENSKOG

ABORT

Vi foretar vurdering, tiltak, kontroll og oppfølging ved spontan abort.

Ved uønsket graviditet foregår oppfølging og behandling i samarbeid med sykehus.

Vi avklarer spørsmål om fosteret er i live ved blødning og tidlig i graviditeten og følger deg opp.

Uoppdaget abort, rester pga ufullstendig abort med infeksjon, graviditet utenfor livmor, mola osv,- er tilstander som kan oppstå og som vi tar hånd om.

Abort
ONLINE TIMEBESTILLING