Koleraavaksine


KOLERA/TURISTDIARE´

Akutt infeksjon i mage og tarm. Klinisk diagnose basert på oppkast, diaré, magesmerter og feber i forskjellige kombinasjoner. Stor forekomst av kolera i Filippinene, Cuba og den Domimikanske republikk, samt Tanzania og flere andre afrikanske land.

Smitte under utenlandsopphold
Turistdiaré er ofte bakteriell. Enterotoksinproduserende E. coli (ETEC) antas å være årsak til 40 %, mens Salmonella, Shigella og Campylobacter forekommer hver i 5–10 % av tilfellene. Virus og protozoer (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica) er også aktuelle agens

Forebyggende behandling
Dosering: Ducoral drikkevaksine, To doser drikkes med 1 til maksimalt 6 ukers mellomrom. Siste dose bør helst tas 1 uke før avreise. Én ny dose innen 2 år forlenger beskyttelsen. Barn i alderen 2-6 år bør få 3 doser.

Det viktigste forebyggende tiltaket vedrørende mat og drikke er «boil it, cook it, peel it, or forget it». Husk at de viktigste smittekilder er vann, salater, rå grønnsaker, sauser, rå sjømat, ikke-pasteurisert melk, og uskrellet frukt.

ONLINE TIMEBESTILLING