ENDOKRINOLOGI  (HORMONSYKDOMMER)

Vi behandler alle former for endokrinologisk sykdom:
METABOLSK SYNDROM
DIABETES
STOFFSKIFTESYKDOMMER
BENSKJØRHET

Metabolsk syndrom er et samlebegrep som omfatter overvekt og  økt mageomkrets,  høyt blodtrykk,  høye insulinverdier, og  ugunstige kolesterolverdier.
Disse forstyrrelsene øker risikoen for at du kan utvikle diabetes, hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i beina eller hjerneslag.

Diabetes (sukkersyke)

En kronisk stoffskiftesykdom med høyt blodsukker (hyperglykemi) og andre metabolske forstyrrelser som skyldes absolutt eller relativ insulinmangel.

Stoffskiftesykdommer
– svært ofte er lav autoimmun tyroiditt for årsaket av lavt metabolisme, andre årsaker kan være stråling, kirurgi, andre sjeldne sykdommer, andre betennelsestilstander, hypofyse- hypothalamussykdom eller tyreoideahormon-resistens. Årsaker for høyt stoffskifte kan være Graves sykdom, som er en autoimmun betennelse i skjoldbruskkjertelen eller toksisk knutestruma, toksisk adenom, subakutt thyreoiditt, eller medikamentutløste stoffskifteproblemer.

BENSKJØRHET
Kalsium-metaboliske sykdommer (osteoporose) og lidelser i hypofyse- og binyrer (cushings syndrom, addisons sykdom, hyperprolaktinemi).

BLODPRØVER SOM LEDD I UTREDNING
Vi utreder med ALLE disse prøver som ledd i utredningen:

Metabolsk syndrom
– blodtrykksmåling, måle midjeomkrets, høyde, vekt, BMI, lipidstatus (kolesterol, HDL, LDL, trigycerider), Hba1c, kreatinin, fastende glukose og C – peptid, glukosobelastning test, EKG.

Diabetes
Hba1c, Hb, erytrocytter, trombocytter, kreatinin, jern, Na, K, Ca, fastende glukose,vitamin-B12, albumin, protein, lipidstatus (kolesterol, HDL, LDL, trigycerider), AST, ALP, GGT, spot urin til albumin / kreatininratio, urinstoff og urinsyre. Urinprøve. EKG
Hypotyreose – TSH, fT4, fT3, anti-TPO,  Hgb, MCV, leukocytter, lipidstatus (kolesterol, HDL, LDL, trigycerider)

Hypertyreose – TSH, fritt T4, TRAS, fT3
Kalsium-metaboliske sykdommer (osteoporose) – kalsium (total og ionisert), Kalium, fosfat, Mg, PTH, kreatinin, urinstoff og urinsyre, 25OH-vitD

– svært ofte er lav autoimmun tyroiditt forårsaket av lav metabolisme. Andre årsaker kan være stråling, kirurgi, andre sjeldne sykdommer, andre betennelsestilstander, hypofyse- hypothalamus sykdom eller tyreoideahormon-resistens.

FOR GOD HJELP  HOS LEGE MED EKSPERTISE I HORMON SYKDOMMER

ONLINE TIMEBESTILLING