Dukoral- vaksine

Kolera kan føre til alvorlig diaré, og sykdommen finnes i Asia og Afrika, og de ​​siste årene også i Sør- og Mellom-Amerika.

Forbygning mot sykdom forårsaket av Vibrio cholerae serogruppe O1 hos voksne og barn fra 2 års alder som skal besøke endemiske/epidemiske områder som nevnt ovenfor.

Primærvaksinasjon for Dukoral består av 2 doser til voksne og barn fra 6 års alder. Barn mellom 2 og 6 år bør få 3 doser. Dosene gis med intervaller på minst 1 uke. Hvis det går mer enn 6 uker mellom dosene, bør primærvaksinasjon startes på nytt. Vaksineringen bør være fullført minst 1 uke før reise.

ONLINE TIMEBESTILLING