v/hudspesialist Weini Habtemariam

Føflekkreft oppstår når normale pigmentceller endres til kreftceller. UV-stråling, hudtype eler arv kan øke risikoen for å utvikle føflekkreft.

HVA ER FØFLEKKREFT?

Føflekkreft, malignent melanom, oppstår når pigmentceller i huden gjennomgår en forandring som gjør de til kreftceller. Navnet melanom brukes fordi svulsten har sitt utspring i hudens pigmentceller (melanocytter), som danner det brune pigmentstoffet melanin. Melanom deles gjerne inn i flere varianter.

Selv om det kan være vanskelig å skille mellom normale og unormale føflekker, er det flere trekk ved utseende til en pigmentflekk som brukes til å skille mellom normale føflekker og melanom. Dette er de såkalte ABCDE-kriteriene:

* Asymmetri: føflekk med kreft er asymmetriske i motsetning til de fleste normale føflekker som er symmetriske, slik at den ene halvparten er som et speilbilde av den andre. Føflekker med mindre celleforandringer er også mer symmetriske enn ved kreft.

* Border (grense): føflekkreft har en typisk uregelmessig og uskarp avgrensing.

* Colour (farge): føflekker med celleforandringer eller kreft har fargesjatteringer fra rødbrun til sort. Føflekkreft har ofte en speilende overflate.

* Diameter: føflekkreft måler vanligvis over 6 mm i diameter.

* Evolution (endring): Flekker som endrer seg, klør eller blør lett er spesielt mistenksomme. Opprinnelig pekte E til en hevelse fra overflaten. Er føflekken hevet over hudoverflaten og har asymmetriske forandringer styrkes mistanke om føflekkreft.

BESTILL TIME HOS HUDLEGE FOR KONTROLL